Hitut

25 Sep

Bi ijah indit, hayang dipariksa ku dokter.
“Kunaon euceu teh?” tanya dokter

Bi ijah tuluy ngadongeng” kie yeuh dok geus sabulan ieu rarasaan mah
kuring gampang pisan hitut, dina sajam aya sapuluh kali mah hitut na
teh ngan untung na teh hitut kuring mah teu bau jeng teu soraan , jadi
euweuh nu nyaho yen kuring babari hitut, tah ayeuna oge diuk di hareup
pak
dokter geus tilu kali kuring hitut
tapi pan pak dokter teu nyaho yen kuring hitut , eta teh ku sabab hitut
kuring mah teu bau jeung teu disada, tapi angger we kuring hayang
berobat maenya awewe hitut wae ”

“Oh kitu “ceuk dokter “sok atuh geura tebus resep ieu minggu hareup ka
dieu deui ”

Pas saminggu ceu ijah balik deui ka dokter
:Kumaha geus rada mendingnan ayeuna mah?” tanya dokter

“Kuring teu ngarti ubar naon nu bikeun ku dokter tapi hitut kuring jadi
bau pisan ambuna teh, meh-mehan pingsan kuring ngambeu hitut sorangan
teh,
bau siga bangke ngan untungna teh angger hitut kuring teu di sada “ceuk
ceu Ijah

“Oh kitu, artina irung na geus teu mepeg , tah ayeuna tebus deui resep
ieu ”
Ubar naon deui ieu teh? tanya ceu Ijah
Ubar torek !!!!!..

Advertisements

One Response to “Hitut”

 1. Agustinus Februadi September 28, 2008 at 9:26 am #

  Very funny bro awi. Ini saya sumbang satu joke sunda juga.

  Nyeuseuh Karpet
  Pasosore keur hade poena, aya salaki jeung pamajikan guntreng ngobrol di patengahan, salakina ngagolehe dina lahunan pamajikanana, lila lila tina gogolehean, menta nu leuwih ti gogolehean, satengah maksa mentana, ma’lum pamajikanana asa asa rek nedunanana.
  “Nyai, kumaha lamun barudak teh di titah nyeuseuh karpet kawalungan, apan nyeuseuh karpet mah bakal lila, aya sajam na, meureun ari sajam mah urang teh laluasa, bisa jongjon deui” ceuk salakina.
  “Tah eta mah ide anu mencrang, abdi nyatujuan lamun barudak di titah nyeuseuh karpet, keun ku abdi urang geroan barudakna”, ceuk pamajikanana bari ngageroan barudakna. Barudakna, basa dititah nyeuseuh karpet ka walungan teh teu sirikna ajrag ajragan bakat ku atoh, da biasana mah teu meunang ulin ka walungan teh, komo ieu mah bari di implik implikan sing lila nyeuseuhna. Nempo barudakna geus areuweuh, gagancangan sakadang salaki jeung pamajikanana arasup ka kamarna, terus bae acal ucul pakeanana, tapi can oge lima menit, di patengahan kadenge sora barudak geus daratang deui. Atuh si salakina satengah ngambek nanya ka anakna: “Naha maraneh geus baralik deui? Apan ku indung maneh di titah nyeuseuh karpet di walungan?” ceuk bapana budak bari nyentak.
  “Enya bapa, tadi teh ujang tiluan geus tepi ka walungan. tapi ujang kapaksa balik deui, sabab di walunganana pinuh ku barudak anu sarua keur nyareuseuh karpet ” tembal anakna nu pang cikalna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: