Salah Ngajalankeun Tugas

24 Sep

Juragan Oded direktur PT. CEULEUPEUNG balik tikantor ngajenghok lantaran ningali juragan istri nu katelah gan Onah keur ceurik ngabangingik bari terus ngadu ka salakina.

Juragan Istri :”Pih.. tadi si emang tukang kebon cunihin ka abdi, tapi saurna dipiwarang ku papih !”.

Juragan Oded : “Naha kunaon kitu?” ( ngajawab nyalse terus muka dasi lorengna nu gagebay)

Juragan istri : “Ah pokona cunihin tur campelak ka dunungan, naha leres eta teh dipiwarang ku papih ?”

Juragan Oded : “Naha da papih mah teu rumasa tutah titah nanaon ka simamang teh, ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh : ‘Mang lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna… sakitu !'”

GUBRAK !!!

Carita nu kadua….

EUIS Jeung ASEP

Cik…rek kumaha lamun baraya jadi ASEP terus EUIS bebene ASEP anu rada
mahiwal nyarita jiga kieu :

Tong bendu,!.kang ASEP !..Sanajan urang sami-sami mikanyaah, EUIS micinta kang ASEP,! Tapi dalah kudu dikumahakeun ! Jangji pasini boa moal bisa ngajadi !..Lain EUIS teu nyaah !.Tapi …tali paranti karuhun…kang !.Mangga reungeukeun ! Di kulawedet EUIS mah gulangkep, geura EMANG nikah jeung BIBI, AKI ngadahup ka NINI atuh kitu deui BAPA apan nikah ka EMA ! ari kang ASEP apan…lain baraya EUIS! Hampura kang ASEP !.EUIS..hampura! Bu Guru Basa Inggris SMU Disakola

“Do you understand?” ,ceuk ibu guru basa inggris SMU, ngora keneh, geulis deuih.

“Yes, I stand under you”, ceuk murid nu pangkasepna sakelas

Ibu guru: “???!!!!…. ” Sababna Nagara Lila Maju

Ibro jeung Uhe balik nongton film kungfu. “Paingan atuh Cina teh kaasup nagara nu tinggaleun di banding Amrik.”Nya, da nagara komunis mah, pasti kitu…lila rek maju teh.”

“Ah, lain ku nu kararitu wungkul. Tadi katenjo, apan urang Cina mah, mun parasea teh, nepi ka jam-jaman gelut, make jurus kungfu shaolin.. beda jeung urang Amrik. mun parasea, ukur memenitan, da paheula-paheula nembakeun pestol. Urusan jadi tereh beres…”

“Bedul teh…” (MJ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: